Kipeä selkä

Kipeä selkä ja miten MBT voi auttaa

Kipeä selkä ja lihaskipu selässä on tänä päivänä erittäin yleistä ja voi aiheutua monesta eri syystä. Iso syy on paikallaistuminen ja monotooninen työ, joka aiheuttaa lihaskireyksiä niskassa, hartioissa ja selässä. Kipu voi aiheuttaa väärän asennon, kun yrittää vähentää selän rasitusta. Kokeile MBT-jalkineita, jotta rasitus vähenee, ryhti paranee ja lihakset vahvistuvat. 

Miten MBT-jalkineet voivat auttaa kipeeseen selkään?

Ainutlaatuisesti epästabiili MBT-pohja patentoidulla tasapainopisteellä edesauttaa parempaan ryhtiin, joka voi aiheuttaa, että rasitus lannerankaan vähenee. MBT muuttaa osaa ryhdistä sekä kävellessä että seistessä. Näillä muutoksilla voi olla positiivinen vaikutus, jos on kipuja lannerangassa.

Kipuja lannerangassa

Tutkimukset osoittavat ett MBT vähentää koettua kipua lannerangassa sekä lisää lihastenaktiviteettia kävellessä. Tästä syystä voi MBT-jalkineita käyttää yhdistettynä kuntoutusharjoituksiin, jotta kipu lannerangassa vähenee. MBT parantaa ryhtiä, ja näin isot lihasryhmät selässä aktivoituvat ja näin sekä suojaavat että vähentävät selkään kohdistuvaa painetta.

Koska lihasongelmat selässä voivat johtua monesta eri syystä, voi samanlainen kipu selässä tuntua erilaiselta käytettäessä MBT-jalkineita. Toiset voivat kokea pienempää kipua jo 30 minuutin käytön jälkeen. Toiset eivät tunne muutosta, kun vasta kuukauden tai pidemmän ajan jälkeen, riippuen kuinka pitkän aikaa kestää vahvistaa lihaksia.

Saksassa tehdyissä tutkimuksissa, jotka osoittavat, että fyysisen hyvänolon lisääntyessä joihin MBT-jalkineet voivat olla avuksi, niin myös koettu kipu lannerangassa vähenee.

Lähteet:

STEGEN, C.: Zum Einfluss der Masai Barfuss Technologie auf die Lebensqualität von Patienten mit chronischen Rückenschmerzen. Diplomarbait Deutsche Sporthochschule Köln, 2002.

P. New; J. Pearce: ”The effects of MBT Footwear on posture: an experimental designed study” University of South Hampton UK, 2007

JÖRGENSEN, M. B. et al.: Masai Barefoot Technology, a quantitative pilot study about yhe effect of gait in MBT-shoes for persons with Low Back Pain. Danmark 2006

Niska- ja hartiakivut

Tutkimukset osoittavat, että MBT-jalkineet vähentävät kipuja niskassa ja hartioissa, tehtyjen tutkimuksen (3) tulosten mukaan. Kiitos positiivisten muutoksien ryhdissä on mahdollista vähentää jännityksiä. Samalla aktivoituvat pienet lihakset, jotka ovat tärkeitä stabiloimaan kaularankaa, joka voi vähentää toistuvia ongelmia pitkällä tähtäimellä.

Lannerankakivut

MBT-jalkineella voi myös olla positiivisia vaikutuksia lannerankakivuissa. Kahdeksan viikon säännöllinen MBT-jalkineen käyttö on parantanut ryhtiä ja vähentänyt painetta lannerangassa (4, 5 ja 6). Epävakaa pohja lisää pieniä tasapainoliikkeitä myös pelkästään seistessa – joka johtaa pienten lihasten vuorotellen supistumiseen ja rentoutumiseen ja vähentää painetta lannerangassa.

Lonkka / sakraaliset jäsenet

Myös henkilöt, jotka saavat haittoja istuessaan liian pitkään tietokoneen edessä voivat hyötyä MBT-jalkineen harjoitustehoista. Pitkiä aikoja paikallaan istuminen lyhentää lonkan koukistajia (m. Iliopsoas) ja sakraaliset jäsenet voivat jäädä tukkoon. Kävellessä MBT-jalkineilla on keho enemmän pystyssä verrattuna tavanomaisiin jalkineisiin – tämä vähentää pitkäaikaista lihaksen lyhentymistä ja vähentää painetta niveliin (7).

Lähteet:

(3) Jan Henkel: Die Auswirkung von ausgewäh/ten präventiven Konzepten aufdie funktione//e Gesundheit bei Personen mit unspezifischen, chronisch rezidivierenden Nackenschmerzen (The Effect of Selected Preventative Concepts on the Functional Health of People with Non-Specific, Chronically Recurring Pain in the Nape of the Neck), University Clinic Jena, Institute of Physiotherapy, 2009.

(4) Jørgensen, M. B. et al.; Masai Barefoot Technology, a Quantitative Pi/ot Study on the Effect of MBT Shoes on the Gait of People with Back Pain; Denmark 2006.

(5) Cordula Stegen; Zum Einf/uss der Masai Barfuss Techno/ogie (MBT) auf die Lebensqua/ität von Patienten mit chronischen Rückenschmerzen (On the Influence of Masai Barefoot Technology (MB T) on Patients with Chronic Back Pain); German Sport University Cologne, Institute for Rehabilitation and Sport for the Disabled; November 2002.

(6) Nigg, BM, Davis EM, Linsay D, Emery C. (2009): The Effectiveness ofan Unstab/e Shoe on Go/f Performance and a Reduction of Low Back Pain. Clinical Journal of Sports Medicine (accepted).

(7) M. Maetzler, T. Bochdansky, L. Cochrane, R. About; Sensomotorisches TrainingzurAktiven Ergänzung der Osteopathischen Behand/ung (Sensomotoric Training as an Active Complement to Osteopathic Treatment) Phys Med Rehab Kuror, Issue 17, 2007.

Emme koskaan voi taata, että MBT-jalkineet voisivat auttaa Sinua ja Sinun vaivojasi, mutta toivomme että voisimme olla osa prosessia, joka auttaa Sinua parempaan elämänlaatuun!