Luupiikki - plantaarifaskiitti

Kärsitkö luupiikistä voimakkaana kipuna liikkuessa ja rajoittavana kävely- ja juoksumahdollisuutena? MBT-jalkineen ainutlaatuisesti pyöristetty pohja antaa:

 • pehmeän ja joustavan kanta astunnan, joka vähentää painetta kipeässä kohdassa • rullaavan askeleen,joka edesauttaa tasaisen paineenjakauman jalalle, joka vähentää ärsytystä ja on hyvä parantumiselle
 • lisääntynyt lihasaktiivisuus ja lisääntynyt voima jaloissa sekä lisääntynyt verenkierto, joka myös auttaa parantumiseen.
 • Mikä on luupiikki?
 • Jos on saanut luupiikin, niin haitat koetaan erityisesti kovana kipuna liikkuessa ja rajoittavana kävely- ja juoksumahdollisuutena. Kivun voi yleensä kohdistaa kantapään etuosaan/hieman sisäänpäin. Plantaarifaskiitin kipu voi myös levitä kantapään alta, kantapään sisäpuolelle ja/tai nilkan eteen. Tavallisia oireita ovat heti aamulla ensimmäiset askeleet tekevät kipeätä tai pidemmän tauon jälkeen seisomisesta/kävelystä. Röntgenissä voi joskus nähdä pienen lisäkasvun luusta heti kantaluun alla – tätä kasvua kutsutaan luupiikiksi. Kasvu nähdään tosi jäänteenä, joka pikkuhiljaa on kasvanut pidempiaikaisen plantaarifaskiitin seurauksena, ja tämä ei ole alkuperäinen syy eikä suuren kivun alku ajankohtaiseen haittaan. Toisinaan voidaan lisäkasvu leikata, jos se on kasvanut niin suureksi, että harvinaisissa tapauksissa se voi aiheuttaa haittoja myös sen jälkeen kuin plantaarifaskiitti on parantunut.

  Miten luupiikki syntyy?

  Luupiikki syntyy jonkun lisärasituksen kohdistuessa jalkaan, esim. työtehtävän vaihdoksen yhteydessä useampiin tai pidempiin seisonta- tai kävelymomentteihin kovilla alustoilla, tai lisääntyneen harjoittelun yhteydessä kuten esimerkiksi juoksuharjoittelussa. Rasituksen lisäys yhdistettynä koviin alustoihin ja koviin & henkilölle virheelliset jalkineet lisäävät riskiä luupiikin syntymiselle. Vaivat voivat tulla kenelle tahansa iästä ja sukupuolesta ja jalkakaaresta riippumatta.  Toki on epäilys, että korkeat tai matalat jalkakaaret voivat lisätä riskiä.

  Luupiikillä voi olla erittäin pitkä toipumisaika, joskus jopa kaksi vuotta. On tärkeätä, että varhaisessa vaiheessa voidaan todeta syyt kipuihin ja heti ryhtyä toimenpiteisiin, jotta vältytään pitkäaikainen toipumisprosessi.

  Miten MBT-jalkineet voivat auttaa luupiikissä?

  Tänä päivänä ei ole valmiita tutkimuksia, miten MBT-jalkineet voivat auttaa plantaarifaskiitissa tai luupiikissä, mutta lähellä olevia tutkimuksia on. Tutkimuksia, jotka osoittavat, että kantapään paineen väheneminen ja tasaisemman paineenjakautuminen löytyy. Tämän lisäksi meillä on yrityksen sisällä ja jälleenmyyjäverkoston kautta lukuisia positiivisia kokemuksia ja tapauksia joita asiakkaat ovat kertoneet joilla on  ollut luupiikki ja jotka ovat saaneet korvaamatonta apua MBT-jalkineista lieventääkseen kipuja ja nopeuttaman parantumisprosessia.

  Allaolevat periaatteet ovat todettuja tutkimuksissa ja käytännössä, sekä asiakkailta koetun kokemuksen perusteella, auttavat lieventämään kipua & nopeuttamaan parantumisprosessia luupiikkiisi tai plantaarifaskiittiin:

  • MBT antaa pehmeän, joustavan kantaastunnan, joka vähentää painetta kipualueisiin. 

  • MBT-jalkineen rullaava askellus auttaa tasaisempaan paineenjakaumaan jalalle, sekä ehkäisee että varvasnivelet taipuvat askeltyönnössä. Tämä on positiivista, sillä plantaarifaskiitti ei näin veny samalla tavalla, kun tavanomaisissa jalkineissa. Tämä vähentää ärsytystä jännefaskiaan, joka vähentää kipua ja edesauttaa toipumista.

  • Lisääntynyt lihasaktiivisuus ja näin lisävoimaa jalkoihin. Lisääntynyt lihastenaktiviteetti johtaa lisääntyneeseen verenkiertoon jaloissa plantaarifaskiittiin joka edesauttaa parantumista. Lisääntynyt lihasten voima lisää pitkällä tähtäimellä korkeamman toleranssin rasitukselle, joka voi ennaltaehkäistä tulevia luupiikkejä ja muita monia jalkanivelongelmia.