MBT jalkineet - Ne todella toimii!

MBT jalkine – tieteellisesti toimivaksi todistettu lääkinnällinen väline

MBT on maailman ensimmäinen ja se aito alkuperäinen epävakaa fysiologinen jalkine, jota on jo 25 vuotta käytetty menestyksekkäästi alaraajojen nivelten tuki- ja liikuntaelinvaivojen ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. MBT jalkineiden toiminnasta ja vaikutuksista on tehty yli 40 tutkimusta sekä eurooppalaisissa että yhdysvaltalaisissa yliopistoissa MBT jalkineesta on tehty vuosien varrella monta tieteellistä tutkimusta, joita on julkaistu alan arvostetuimmissa tieteellisissä julkaisuissa (Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, Journal of Sports Medicine, Gait Posture, Clinical Biomechanics,…). Tieteelliset tutkimukset ja kliiniset käyttökokemukset osoittavat että biomekaanisten vaikutustensa vuoksi MBT jalkineet vähentävät lonkka- ja polvinivelten kuormittumista, lisäävät alaraajojen ja vartaloa tukevien lihasten aktiivisuutta sekä kehittävät tasapainoa ja vartalon asentohallintaa. Lisäksi MBT jalkineiden on todettu parantavan ryhtiä ja iskunvaimennusta sekä kehittävän nilkkanivelen hallintaa ja stabiiliutta.

Lääkinnällinen väline

Tieteelliseen näyttöön perustuen MBT jalkine on Euroopassa hyväksytty ainoana fysiologisena jalkineena luokan I lääkinnälliseksi välineeksi. Lääkinnällinen apuväline on direktiivin (93/43/EEC) mukaan väline, jota voidaan käyttää joko yksinään tai yhdistettynä, ja jota valmistajan mukaan on tarkoitus käyttää ihmisillä seuraaviin käyttötarkoituksiin: sairauden ehkäiseminen, hallitseminen, hoito tai lievitys, joka ei kuitenkaan lääketieteellisesti, immunologisesti tai aineenvaihdunnallisesti varsinaisesti paranna tai hoida sairautta tai vaivaa, mutta joka voi auttaa tavoitteessa parantaa tai hoitaa sairautta.